صفحه نخستخبرسیاستفرهنگاقتصاداجتماعیمجاهد کودکدرباره جمعیتسخنان رهبر  

سرمقاله

در هفتۀ وحدت ملی، وحدت نمایید!

در سومین سالروز شهادت رئیس دولت پیشین، رهبر معظم جهاد و مقاومت، رهبر فقید جمعیت اسلامی و شهید صلح قرار داریم. از آنجایی‌که خواست کلی استاد معظم وحدت ملی و تحکیم پایه های صلح در کشور بود، چنانی که اندرین راه جان بجان آفرین سپرد. این هفته از سوی دولت "هفتۀ صلح و وحدت ملی" نام‌گذاری شده و همه ساله از آن بزرگداشت به عمل می آید.

برای تحکیم صلح و وحدت ملی استاد شهید نمونۀ بارز پایداری، مقاومت و مبارزی بود که قاطعانه با حوصله مندی، رهبری دو دورۀ پر افتخار جهاد و مقاومت ملی را بدوش داشت. مبارزه با اتحاد شوروی وقت و مبارزه با تروریزم بین المللی از فرازهای اصلی وحدت ملی در برابر اشغالگران بود. شهدای افغانستان بالأخص شهید صلح، انسجام و وحدت، صلح و آرامش را طی این دو دوره سرلوحۀ کار قرار داد و بیشترین هزینه را با تعبیه نمودن خون هایی پاک فرزندان این سرزمین برای آزادی و دفاع از ارزش های دینی و میهنی پرداخت نمود. بدون شک شهدای افغانستان در راه صلح و وحدت از جان های شیرین شان مایه گذاشتند. پس وظیفۀ بازماندگان و رهروان نسبت به شهدای گلگون کفن این است که در آوردن صلح کوشا باشند و وحدت و یکپارچگی شان را حفظ نمایند. وحدت و یکپارچگی ملت هاست که کشور و شهروندان آن را بسرمنزل مقصود رهنمون و رمز موفقیت ملت ها را کلید می زند.

در پی تقلب گستردۀ انتخابات دور دوم ریاست جمهوری که سلامت و شفافیت این پروسۀ ملی زیر سوال رفت و پای ملل متحد و جهان بخاطر پاک کاری تقلب کشانیده شد، طرح حکومت وحدت ملی در این روزها پیشکش شده است، تا همه درین حکومت سهیم باشند. زیرا چالش‌ها و تنش هایی که از هیچ کس پوشیده نیست، یگانه نسخۀ کارآ و برون رفت از بن‌بست، را تشکیل حکومت وحدت ملی تشخیص داده شده است. با اینکه توافق نامۀ اندرین باب امضاء هم شده، اما به درازا کشیدن این پروسه، ضربۀ مهلکی در وضعیت روانی و اقتصادی و امنیتی کشور وارد آمده است...


یادبود از شهداء وجیبۀ ملی ماست

مشروعیت نظام سیاسی در سلامت انتخابات است!

وحدت ملی نیاز جامعۀ ماست

به فضای سر درگُمی و بی باوری، باید خاتمه داد!

تفتیش شود نه بازشماری!

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

شماره ( 22) هفته نامه مجاهد (29) سنبله 1393


نامۀ مسعود به استاد

محترم فضیلت مآب استاد صاحب!

از خداوند صحت و طول عمرتان را خواهانم. از اینطرف بفضل الهی خیریت کامل است و همه برادران از صحت کامل برخوردار اند. به تاریخ بیست سوم جوزا قوای روسی با سر افگندگی و شکست فاحش پنجشیر را ترک گفت. به تعقیب...


 

                                                   

نخستین همایش روگشایی آثار شهید استاد برهان الدین ربانی

نخستین همایش رونمایی برخی از آثار شهید پروفیسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و ‌مقاومت طی همایشی روگشایی شد. این همایش به روز پنجشنبه تاریخ 28 سنبله با حضور شخصیت های ملی، فرهنگی و صدها تن از دانشجویان دانشگاه های مرکزی و ولایت در کابل برگزار گردیده بود، با تلاوت آیات متبرکه و نواختن سرود ملی رسماً آغاز گردید. در این همایش سخنرانان به زوایایی شخصیت علمی و سیاسی استاد، اشاره نموده به ادامۀ راه شهید صلح و پالایش آثار وی تأکید کردند. دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ استاد شهید را شخصیت چند بعدی...


خاطره‌ای از استاد

سید ناصر تقدسی

من به توانایی تو باور دارم! بیست و نهم سنبلة امسال، از شهادت استاد برهان‌الدین ربانی، سه‌سال می‌گذرد. او از لحاظ علمی از شخصیت‌های معروف دراین حوزه بود و هرکسی که وی‌ را دیده بود و یا از طریق آثارش او را می‌شناخت، به فضل علمی‌اش اعتراف دارد و از لحاظ سیاسی، از رهبران دارای شهرت جهانی، به شمار می‌آمد. در مورد استاد، چه در زمان حیات و چه پس از شهادتش، چیزهای زیادی گفته و نگاشته شده‌است...


 

 

 

 

 

 
 

 

 


   

اخبار
 

محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در همایش روگشایی آثار استاد شهید: محفل امروزی، در حقیقت بزرگداشت از جایگاه و شخصیت علمی استاد شهید است

جای بسیار خُرسندی است که امروز در جمع شما فرهیخته گان قرار داشتیم و به مناسبت چاپ ده اثر مربوط به رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح، استاد برهان الدین ربانی، محفل با شکوه امروزی برگزار شد. همان طور که گفته شد، محفل امروزی، در حقیقت بزرگداشت از جایگاه و شخصیت علمی استاد شهید است. سخنرانان محترم هرکدام در نوشته های شان، به جنبه های مختلف آثار که تا اکنون از استاد شهید چاپ و نشر شده است، پرداختند. من به گونۀ کوتاه در پایان، به چند نکته ای اشارۀ گذرا خواهم داشت. نخست این که برگزاری اینگونه محافل، از اهمیت بس والای معنوی...


 

 

 

بازتاب اندیشه های استاد «در خط رهبر»

جغرافیا و‌ فرهنگ حاکم بر محیط و جغرافیای خود اند. اگر ابن خلدون انسان را شایسته و سزاوار سیاست ورزی می داند، بنیاد این نحوۀ نگرش او در اصالت خیرگرامی در طبیعت و فطرت انسان نهفته بوده که خود عصاره و فشردۀ آموزه های اسلامی می باشد. او انسان را بنا به طبیعت اجتماعی و مدنی الطبع بودنش، آفریده می خواند سزاوار سیاست ورزی و حکومت داری، گرایش به سیاست از خواسته‌های فطری او بوده و به فحوای آیۀ ( از عقل به دورست که انسان در فطرت و سرشت خود شریر باشد.) ابن خلدون می گوید« انسان ازحیث این‌که انسان است، تمایل او به خیر و خصلت هالی خیرگرای نزدیک تر بوده و‌این تمایل به ملک و سیاست و یژه انسان بودن اوست، سیاست و یژۀ انسان است و نه حیوان، همین خصال و اوصاف انسان مناسب سیاست و ملک (حکومت داری) بوده و خیر و خیرگرای، امری است مناسب سیاست...


 


نامۀ مسعود به استاد
خاطره‌ای از استاد
به یاد استاد شهید
یادی آن روز که بال کبوتر صلح با دستان ناپاک چغدان سیاه شکسته شد
پیام صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی بمناسبت هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود
معمای 11 سپتامبر
 

سیاسی
 

ناگفته های از استاد

هر زمانی که از شخصیت عالی رهبر جهاد و مقاومت، صحبت می شود، بی گمان از نرمش و حلم آن شخصیت بزرگ به یاد ما می آید و همگان تصدیق می دارند که رهبر ما یک شخصیت مهربان و خونسرد و حلیم بودند. در مورد حلم و نرمش های استاد شهید از دیر زمانی حرف زده شده و به ویژه پس از شهادت آن بزرگمرد، گفته ها و نوشته های زیادی وجود دارد. اما در این نوشته، به بخش غضب و قهر استاد که از خاطره های بنده است، اشاره می گردد: نخستین دیدار: در اوایل سرطان سال 1352 بود که من همراه با مولوی حبیب الرحمان استاد فاکولتۀ شرعیات و حاجی سمیع الله دین پرور در ساحۀ مندوی کابل و در مقابل هوتل بی نظیر با استاد شهید روبرو شدیم. مولوی صاحب با دیدن استاد به ما گفت که ایشان شخصیت دانا و حلیم اند و به احوالپرسی شان رفتیم. استاد در حالی که کلاه قره قُل برسر و جیلک پوشیده بودند، احوالپرسی کردیم...


 

در مشهد عشق جز نکو را نکشند!

در کشورهای عقب نگه داشته شده مانند افغانستان، زمانیکه جامعه به مشکل و بحران مواجه می شود، همه بیاد شخصیت هایی می افتند که دیگر در صحنه نیستند. در چنین کشورها عظمت شخصیت ها تا آنگاه که زنده هستند، کمتر مشهود است. استاد شهید در افغانستان یکی از همین شخصیت ها بود. او بعنوان یک رهبر جهاد، فریضه ای را که ایمان و اعتقادش و وجیبه ای را که تاریخ بدوشش نهاده بود، ایفا کرد و سرانجام سر بر سر این کار نهاد... شاید باشند کسانی که استاد را به این دلیل که دوران حکومت داری وی بعنوان رئیس دولت مجاهدین، با جنگ های تنظیمی توام بود مورد انتقاد قرار دهند اما چنین داوری سطحی و بدور از درک واقعیت هاست. آن جنگ ها را دست های خارجی براه انداخته بودند و این برنامه ای بود که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی وقت، برای افغانستان روی دست گرفته شده بود. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که استاد در آن زمان پرچم تسلیم در برابر جنگ افروزان را هم برمی افراشت، جنگ در این کشور به پایان نمی رسید و صلح برقرار نمی شد... 

هفتۀ صلح و وحدت ملی یادآور برازندگی های رهبر جهاد، مقاومت و صلح
پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ فرزانه مرد نیک‌اندیش و تاریخ‌ ساز
د ملي وحدت د اونۍ په مناسبت : لکه استاد شهيد له علمي بصيرت او سياسي درايت څخه کار اخلي
سنبله؛ ماهِ سوگ و شهادت
قلم و زبان رهبر نگارش پيراسته و بيان رسالتمند
شهید پروفیسور ربانی ترسب اندیشه های آزادی خواهی در کشور بود
 

اقتصاد
 

تاثیر تاخیر انتخابات بر اقتصاد کشور

از آغاز سال جاری هجری شمسی که آمادگی های لازم برای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان کامل شد، مردم انتظار داشتند تا این پروسه هرچه زود تر تکمیل گردد و رئیس جمهور جدید زمام امور کشور را بدست گیرد اما بعد از سپری شدن ماه ها، هنوز هم نتیجه مشخص نیست. اما از همان آغاز کار که نام های کاندیداها اعلام شد، این شک بوجود آمد که دست هایی در صدد است تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. اکثریت کاندیداها که در این پروسه شرکت کردند می دانستند که امکان پیروزی ندارند اما اینکه به بهانۀ حق قانونی و مدنی شان در این انتخابات شرکت کردند، قصد دیگری داشتند، آنها به این دلیل در انتخابات شرکت نمودند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود و بنابراین این اشخاص در ایجاد بحران موجود نقش اساسی دارند. دور دوم انتخابات به بحران کشیده شد و حتی ایالات متحدۀ امریکا مجبور به پادر میانی گردید اما به نظر نمی رسد که مشکل حل شده باشد...


 


 
 
تماس با ما  

  All The Copy Rights To Mujahedweekly|2009|Power By Webmaster